16 Liepa 13, Trečiadienis 16:45

Pirmas kreditorių susirinkimas

Parašė
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

 Pirmas kreditorių susirinkimas buvo sušauktas 2015-11-03 d. Susirinkimas neįvyko dėl nedidelio kreditorių aktyvumo,nes atvyko tik UAB "Savas" atstovas ir aš su keliais buvusiais kooperatyvo darbuotojais. Paštu balsavo dar keletas kreditorių.

 Nuvykus į vietą susipažinome su paruoštu balsavimo biuleteniu. Svarbiausi klausimai buvo paruošti taip, kad atitiktų mūsų pagrindinio kreditoriaus reikalavimus. Pirmas klausimas buvo - "dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo." Nutarimo projektas buvo - "Kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti kreditoriaus UAB "Gulbelė" atstovą."; Devintas klausimas buvo - "Dėl pradinių turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo." Nutarimo projektas buvo - "Patvirtinti pradinę bankrutavusio Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo 2015-10-27 administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyto nekilnojamojo turto pradinę pardavimo kainą 381225,48 Eur sumai, tame tarpe įkeisto turto pardavimo kaina 171530,34 Eur, neįkeisto turto pardavimo kaina 209695,14 Eur. Nekilnojamąjį turtą parduoti iš varžytynių 2013-04-17 LR Vyriausybės nutarimo Nr.321 nustatyta tvarka. Nustatyti varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti 289,62 Eur mokestį varžytynių žiūrovui. Išvertus į visiems suprantamą formuluotę buvo pasiūlyta už objektus esančius: Kudirkos Naumiestis Tilto g.11 (buvusi Universalinė parduotuvė, po to sandėlys), Tilto g. 22 (Parduotuvė Nr. 4 ir kontora), Tilto g.24 (Buvusi ūkinių prekių parduotuvė); Sintautaų mst. (parduotuvė Nr.30); Žvirgždaičių mst. (parduotuvė Nr.18); Barzdų mst. (paduotuvė Nr.24) pradinė kaina 171530,34 Eur. Už objektus esančius:Kudirkos Naumiestis Tilto g.5 ( Buvusi Nukainuotų prekių parduotuvė), Vilkaviškio g.12 (Buvusi stiklo taros supirktuvė); Šilgalų k. (Parduotuvė Nr.12); Rociškių k. (Parduotuvė Nr.14); Užsienių k. (Parduotuvė Nr.17); Veršių k. (Parduotuvė Nr.29) buvo pasiūlyta pradinė kaina 209695,14 Eur.
Neteko susidurti su prekyba urmu parduotuvėmis, tad padarėme išvadą, kad paruoštas variantas viską parduoti už simbolinę kainą netinkamas, nes neįsivaizduoju kas galėtų pretenduoti pirkti net ir geresnių parduotuvių komplektą išskyrus UAB "Gulbelė" ir tai dar neaišku po kelinto nukainavimo..
Paklausiau bankroto administratoriaus p. Aurimo kodėl žiūrima tik vieno kreditoriaus interesų. Jisai man atsakė labai trumpai ir aiškiai - surinkit balsų daugumą ir paruoškit alternatyvinius variantus.

 Pasibaigus susirinkimui apsitarėm, kad reikia būtinai dalyvauti visuose susirinkimuose. Bet Kaunas nėra labai artimas miestas ir visi neprivažinės, tad reikia parašyti įgaliojimus vienam ar dviem asmenims. Tą patį vėliau pasiūlėm visiems kitiems buvusiems kooperatyvo darbuotojams. Sutiko visi, išskyrus du asmenis.
Grįšdami namo nutarėm užsukti pas notarę susitarti dėl laiko patvirtinti įgaliojimus. Laiko buvo labai mažai, nes susirinkimas buvo atidėtas iki lapkričio 19 dienos. Šakiuose yra dvi notarės kreipėmės į abi ir su p. Vasiliauskiene susitarėm dėl dienos ir laiko. Su nedideliais sunkumais per du kartus notariškai patvirtinti 26 kreditorių įgaliojimai atstovauti kreditorių susirinkimuose ir reikalui esant teisme. Atstovauti įgaliojo mane 3 metams. Dvi įmonės taip pat man suteikė  įgaliojimus atstovauti jų interesus kreditorių susirinkimuose.

 Susirinkimo dienai dar ne visi įgaliojimai buvo notariškai patvirtinti. Į Kauną teko važiuoti dviem automobiliais. Į susirinkimą be mūsų atvyko dar trys kreditoriai - VMI, UAB "Savas" ir UAB "Milira". Kandidatu į susirinkimo pirmininko postą pasiūliau VMI atstovą p. M.Neverauską, kuris ir buvo išrinktas.

 Administravimo išlaidų samatą kartu su administratoriaus atlyginimu pasiūliau vietoje 15000 Eur nustatyti 12000 eur metams, t.y. iki 2016-06-20 dienos.

 Parduotuvių pastatus pasiūliau parduoti ne urmu, o kiekvieną objektą atskirai ir pateikiau kiekvieno objekto įvertinimą, bendrai 469000 Eur sumai, iš viso 14 turtinių kompleksų. Šis pasiūlymas buvo priimtas.

 Kitais klausimais prieštaravimų neturėjome, todėl patvirtinome administratoriaus paruoštus nutarimų projektus.

 Visa susirinkimo medžiaga pateikta Pakartotinio kreditorių susirinkimo protokole Nr.2. Peržiūrėti galima čia.

Pasibaigus susirinkimui padarėm išvadą, kad vis dėl to įmanoma pakeisti iš anksto paruoštus, daugumai kreditorių nenaudingus,  nutarimų projektus. Balsų persvara buvo simbolinė tik 1.47%, tad reikalingas visų kreditorių aktyvus dalyvavimas visuose susirinkimuose.

Skaityti 671 kartai Atnaujinta 16 Rugpjūtis 21, Sekmadienis 13:10