14 Birželio 15, Sekmadienis 03:00

Apie Žmogų

Parašė
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Žmogus visada gyvena ateityje. Dabartis trunka tik šią akimirką, jos užčiuopti realiai neįmanoma, nes bet koks žmogaus fizinis ar protinis judesys tuoj pat lieka praeityje. Kiekviena akimirka žmogaus ateityje yra 100 laimės tikimybių. Norint paversti jas 100 laimės akimirkų, reikia labai paprasto dalyko, skirti visą savo dėmesį konkrečiam veiksmui, kuris gali užtikrinti norimą rezultatą, nesvarbu kokio tikslo mes norim siekti. Tai vadinasi DĖMESIO KONCENTRACIJA.

Visa žmogaus LAIMĖ yra praeityje arba ateityje, t.y. viskas susiklosto taip:

 1. Kiekviena akimirka žmogaus ateityje yra 100 laimės tikimybių.
 2. Žmogus koncentruodamas dėmesį į jam ŠIUO METU svarbiausią dalyką siekia tam tikro rezultato ir paverčia jį IDEALIAM VARIANTE 100 laimės akimirkų.
 3. Žmogus yra tiek laimingas kiek yra sukaupęs PRAEITYJE laimingų akimirkų.

Žmogaus gyvenime nuolat vyksta visokių planų realizacija, vieni stambūs atsiliepiantys gal būt visam gyvenimui, kiti turintys lokalinę t.y. kasdienę reikšmę. Kiekvienas realizuotas planas suteikia žmogui tam tikrą kiekį LAIMĖS AKIMIRKŲ. 100% realizuotas planas suteikia 100 laimės akimirkų, kurios vyksta to žmogaus VALIUTA, kurią jis valdo per visą savo gyvenimą. Šios valiutos NIEKAS NIEKADA NEGALI ATIMTI. Pagrindinis žmogaus tikslas turėtų būti per gyvenimą nuolat kaupti šią valiutą t.y. LAIMĖS AKIMIRKAS.

  VALIUTA susidaro iš tikrų pinigų - LITŲ ir smulkių pinigelių - CENTŲ. LITAI ir CENTAI kaupiasi tik tuo konkrečiu momentu, įgyvendinant KONKRETŲ PLANĄ. Netgi tada, kai plano įgyvendinimas užtrunka ilgą laiko tarpą - METUS, DEŠIMTMEČIUS. Tai reiškia, kad per kiekvieną atskirą įvykį sukaupti centai LITAIS nevirsta niekada, nėra sumuojami ir naudojami žmogaus nuotaikai pagerinti kiekvieną saują atskirai.

  VALIUTĄ žmogus gauna GRYNAIS ir tuo metu yra LAIMINGAS, bet turint dvi rankas nėra galimybės KAUPTI laimės akimirkų GRYNŲJŲ pavidalu. Tada žmogus GRYNUOSIUS padeda į ATMINTĮ t.y. - BANKĄ. Dedasi kiekvieną kartą į atskirą lentyną -SEIFĄ ir užrakina slaptažodžiu. Kol žmogus atsimena, į kurią lentyną padėjo ir kokiu slaptažodžiu užrakino, tol jis gali naudotis šia VALIUTA. Kaip ir kiekviena valiuta, laimės akimirkos gali nuvertėti, tai įvyksta tada, kai ŽMOGUS grįžta prie įvykio, per kurį gavo LAIMĖS AKIMIRKŲ ir įvertina tą įvykį, panaudojus šiuo metu turimas žinias apie šį įvykį ir jo aplinkybes, taip pat žinodamas pasekmes, kurios atsirado po šio įvykio. Jei pasekmės neigiamos šiam žmogui arba žmogus sužino, kad jis gavo laimės akimirkas NEPELNYTAI, t.y. viskas įvyko ne JO pastangų dėka, bet dėl tam tikrų aplinkybių- VALIUTA NUVERTĖJA kaip AKCIJOS, kurios vakare vertos milijono, o kitos dienos ryte tik to popįeriaus, ant kurio buvo atspausdintos.
  PVZ.: Žmogus vartoja alkoholį, linksminasi draugų kompanijoje ir kol vyksta tas procesas gauna GRYNAIS LAIMĖS AKIMIRKAS kiek tik telpa rankose, kuo daugiau išgeria tuo sunkiau išlaiko GRYNUOSIUS, nes tiesiog išbyra pro pirštus. Kad išsaugoti GRYNUS juos reikėtų padėti į BANKĄ ir užrakinti SLAPTAŽODŽIU. Prieš atsijungiant ŽMOGUS padeda gautą VALIUTĄ ir SAUGIAI užrakina. Kas vyksta toliau?
  1-as VARIANTAS: Žmogus ryte pabunda kiek leidžia atmintis įvertina kas gi vakar nutiko ir atsimena, kad buvo šauni kompanija labai gerai pasilinksmino. Sukaupta valiuta guli BANKE saugiai užrakinta slaptažodžiu ir ateityje kai pritruks GRYNŲJŲ visada bus galima grįžti į SEIFĄ ir panaudoti LAIMĖS AKIMIRKAS, nuotaikai pakelti.
  2-as VARIANTAS: Žmogus ryte pabunda ir atsimena, kad prisigėrė kaip kiaulė, draugų akivaizdoje darė tokius dalykus, kurių šiaip niekada nebūtų daręs. Atsimena, kad turėjo labai daug LAIMĖS AKIMIRKŲ, bet SĄMONINGAI nenori prisiminti slaptažodžio t.y. stengiasi kuo greičiau pamiršti apie šį įvykį.
  3-as VARIANTAS: Žmogus ryte nieko neatsimena IŠSKYRUS TAI, KAD GAVO LAIMĖS AKIMIRKŲ GRYNAIS, bet neatsimena nei kur jas padėjo, nei kaip užrakino. Mes visi žinom, kad norint atsiminti kai kuriuos dalykus reikėtų grįžti į tą pačią vietą, eiti tuo pačiu keliu ir tada gal būt pasiseks atsiminti kas kur padėta. Kai šis ratas pradeda suktis kiekvieną diena, žmogus tampa ALKOHOLIKU.

  1-am VARIANTE gauta valiuta taip pat gali nuvertėti, paaiškėjus kokioms nors aplinkybėms, susijusioms su šiuo įvykiu. Pavyzdžiui po mėnesio žmogus sužino, kad po to įsimintino vakarėlio kažkas iš draugų turėjo NELAIMĘ (pateko į avariją, išprievartavo, apvogė ir t.t.). Žmogus atsimena, kad sėdėjo šalia ir pylė alkoholio, nors tas kaimynas(-ė) sakė, kad negaliu, nes reikės važiuoti ar kažką panašaus. Tada, kad negraužtų kaltės jausmas, žmogus stengiasi užmiršti apie šį įvykį ir tuo pačiu prarandamas raktas į saugyklą, kur guli LAIMĖS AKIMIRKOS.

Kodėl yra taip svarbu žinoti apie DĖMESIO KONCENTRACIJĄ? Kiekvienas žmogus turi savo kūrybinį, protinį ir fizinį potencialą. Šiuos potencialus per visą gyvenimą galima tobulinti ir vistiek viršūnė liks nepasekiama. Žmogus nuolat vykdo kokį nors planą ir dar ne vieną. Šie planai arba uždaviniai kai kada susikerta, vienas kitam trukdo, t.y. atima dalį mūsų DĖMESIO.
GAMTA sutvėrė ŽMOGŲ kaip labai tobulą organizmą, t.y. ŽMOGUS tuo pačiu metu gali atlikti daug skirtingų uždavinių - valgyti, vairuoti mašiną, klausytis radijo. Bet yra tokių uždavinių, kurie reikalauja tų pačių įrankių. Pavyzdžiui kai valgom pietus, reikia užimti burną ir mes nustatom, kokia eilės tvarka naikinsim ant stalo sudėtą maistą. Jeigu bandysim sugrūsti viską iš karto, tikrai nieko nepavyks ir negausim nei vienos LAIMĖS AKIMIRKOS. Visiems uždaviniams įgyvendinti reikalingi šie potencialai. Kiekevienam žmogui sekasi skirtingai dėl 2-ju priežasčių:

 1. Mes turim skirtigus POTENCIALUS, gautus iš GAMTOS ir po to ištobulintus individualiai ( atliekant darbą arba specialiai treniruojant kūną, smegenis)
 2. Mes skirtingai KONCENTRUOJAM savo dėmesį į uždavinį. Ką tai reiškia?

Sakykim, yra 2 labai skirtingi pagal TURIMUS POTENCIALUS žmonės, kurie turi atlikti vienodą uždavinį. Jeigu tai būtų lažybos arba lenktynės, visada laimės tas, kurio potencialas, reikalingas šiam uždaviniui atlikti yra didesnis. Jeigu tai bus kasdienė situacija, laimės nebūtinai tas, kurio potencialas yra didesnis.
  PVZ. Dvi žmonos išsiuntė vyrus į parduotuvę miltų, vienas turi AUTOMOBILĮ kitas tik DVIRATĮ. Parduotuvė yra 1 km. atstumu. Kuris vyras greičiau pristatys miltus. Yra tikimybė, kad atsitiks avarija ar kažkas kitkas, bet nagrinėkim situaciją, kai nėra jokių nelaimių ir viskas priklauso nuo šių dviejų vyrų.  Jeigu dėl rezultatų susilažintų vyrai, tai 99,9999% tikimybės, kad laimės vyras su automobiliu. Tai įvyktų dėl to, kad abu vyrai skirtų tam uždaviniui atlikti 100% savo dėmesio.

  Jeigu dėl to pačio susilažintų jų žmonos, bet vyrai apie tai nežinotų. Rezultatų tikimybė būtų 50% kiekvienai žmonai laimėti. Taip yra dėl to, kad abu vyrai atliks uždavinį tokia eiles tvarka kokia abiems pasirodys tinkamiausia, t.y. pakeliui jie gali sutikti bet kokį malonesnį sielai arba kūnui užsiėmimą ir miltus atvežti grįžtant namo iš šaunios ekskursijos, kuri vadinasi GYVENIMAS.
  Šiam pavyzdžiui nagrinėti pasirinkau POTENCIALĄ, kuris nepriklauso nuo asmeninių žmogaus savybių. Žmogus tik naudoja AUTOMOBILĮ arba DVIRATĮ. O šių tranporto priemonių potencialą apsprendžia jų prigimtis ir AUTOMOBILIS smarkiai lenkia DVIRATĮ nepriklausomai nuo medžiagų iš kurių jie pagaminti. Panaudojus tokį pavyzdį tampa aišku, kad nuo PIRMINIŲ žmogaus galimybių (t.y. asmeninio potencialo) priklauso tik dalis sėkmės, atliekant kokius nors uždavinius.

  Čia ir atsiranda galimybė panaudojus DĖMESIO KONCENTRACIJĄ pasiekti norimą rezultatą. Kas yra DĖMESIO KONCENTRACIJA? Tai yra žmogaus sugebėjimas teisingai sudėlioti prioritetus skiriant dėmesį kasdieniniams uždaviniams atlikti. Kaip teisingai sudėlioti prioritetus? Viskas labai paprasta, tik reikia atlikti uždavinių inventorizaciją ir įvertinti, kurio uždavinio sprendimas suteiks SVARIAUSIAS LAIMĖS AKIMIRKAS. Žinoma yra tokių uždavinių, kurie tesiogiai nesuteikia JOKIŲ laimės akimirkų, bet jas vistiek privalu atlikti. Tada didžiausia laimė yra tada kai šis reikalas baigtas t.y. jūs gaunat LAIMĖS AKIMIRKĄ centais, bet kai kišenėje švilpauja vėjai CENTAI taip pat tampa tikrais pinigais. Tuo labiau, kad grynieji visada geriau žmogų šildo nei sąskaita banke, kuri šiuo momentu yra nepasiekiama.

  Kad būtų aišku kokia jėga slypi dėmesio koncentracijoje reikėtų paanalizuoti, kaip žmogus atlikdamas kokį nors sau iškeltą uždavinį skirsto ir naudoja savo energiją.
  PVZ. Žmogus yra darbe ir atlieka jam priskirtą darbą. Kokia yra jo būsena, kur yra nukreiptas jo dėmesys, kiek per darbo dieną jis surinks LAIMĖS AKIMIRKŲ labai priklauso nuo jo dėmesio koncentracijos.
  Panagrinėkim įmanomą žmogaus minčių sūkurį, kuris ir apsprendžia jo DĖMESIO KONCENTRACIJOS į darbą lygį:

 1. Žmogus nuolat analizuoja savo savijautą ir jeigu kas nors ne taip, tam skiria vis didesnę savo dėmesio dalį mažindamas darbui skirtą laiką.
 2. Žmogus nuolat svarsto ką apie jį galvoja bendradarbiai (apranga, šukuosena ir kitkas).
 3. Žmogus nuolat kuria planus kaip dar įgelti Jam nepatikusiam šiandien žmogui, kokius argumentus dar galima būtų išsakyti, nors tiesioginis ginčas jau ir baigtas.
 4. Žmogui laikas nuo laiko kažkas primena apie ankstesniais laikais patirtą tariamą arba tikrą skriaudą ir galvoja kaip reikėtų atkeršyti skriaudikui.
 5. Žmogus pastoviai prisimena namus, artimus nuo jo priklausomus žmones. Svarsto kaip jiems sekasi, planuoja kada pats paskambins arba laukia skambučio.
 6. Žmogus dar turi begalę objektivių rūpesčių: kaip KAŽKAS YRA SUGEDĘ, KAŽKO TRŪKSTA IR REIKĖTŲ NUPIRKTI. O kur dar nuolatinis pinigų trūkumas ir kaip jį užkniso šitas neįdomus darbas, kurį senai reikėtų mesti, bet kur tu čia šiais laikais nueisi.
 7. Dar būų galima nemažai išvardinti įmanomų DĖMESIO KONCENTRACIJOS rijikų.

  ???.Ir nežinia kokiu Nr. turėtų būti įrašytas žmogaus dėmesys konkrečiam darbui, kurį jis atlieka šiuo metu.

 Dažniausiai žmogus dirba AUTOMATU t.y. jam yra visiškai aišku, kad jis viską moka ir viską padarys. Taip mes vairuojam mašiną, žiūrim televizorių, verdam pietus ir nesvarbu kokį darbą šiuo metu atlikinėjam jo prioritetas dažniausiai būna žemiausias išskyrus tuo atveju, kai mes dar tik mokomės ir suprantam, kad yra daug neaiškumų.
 Tai reiškia, kad žmogus, atliekamam šiuo metu darbui, skiria tik mažą dalį savo dėmesio ir darbas atliekamas per ilgesnį laiko tarpą, dažnai nekokybiškai ir apie laimės akimirkas, kaip DERLIŲ iš tokio darbo tikėtis neverta.

  Kai žmogus yra SĄMONINGAI arba NESĄMONINGAI įvaldęs dėmesio koncentracijos meną, jam lengvai sekasi nustumti į šoną DĖMESIO KONCENTRACIJOS rijikus, tada kada reikalinga skirti maksimumą dėmesio atliekamam uždaviniui išspręsti. Bet deja tai būna reti atvejai ir žmogus atliekamam uždaviniui skiria tik labai mažą dalį savo galimybių. Per vieną žmogaus gyvenimo dieną praskrenda begalė akimirkų ir kiekviena iš jų turi 100 LAIMĖS AKIMIRKŲ TIKIMYBIŲ ir tik nuo žmogaus priklauso kiek iš tų tikimybių bus realizuota ir padėta į asmeninį banką VALIUTOS pavidalu.

Ką daryti visiems kitiems, nelaimingiems žmonėms, kad galėtų sau pasakyti paprastus tris žodžius: AŠ ESU LAIMINGAS ?? Kitiems kiekvienas gali primeluoti visą vežimą apie savo laimę, kurios iš tikrųjų net nėra užuodęs per atstumą. Sau gi neprisimeluosi ?
 Kaip sakiau pradžioje žmogus gyvena ateityje, nes dabartis tai labai plona riba tarp praeites ir ateites ir todėl dabartis kaip kažkas tokio konkretaus šiame mus supančiame pasaulyje neegzistuoja. Kai žmogus pradeda sakyti sakinį tai viena sakinio dalis yra ateityje, o kita praeityje. Dabartis kaip fizinis objektas neegzistuoja ir žmogus yra laimingas tik tada kai praeityje į asmeninį banką sudėjo daug LAIMĖS AKIMIRKŲ ir dar nepametė raktų seifams atidaryti, t.y. gali reikalui esant pasinaudoti sukauptu kapitalu nuotaikai pagerinti. Taip pat žmogus laimingas tada kai kiekvieną akimirką  realizuoja LAIMĖS AKIMIRKŲ TIKIMYBES ir paverčia jas GRYNAISIAIS, t.y. kai jam sekasi nuveikti ką nors naudingo ir reikalingo arba tesiog atlikti sau iškeltą uždavinį.

 Žmogus negali būti laimingas be priežasties, tik priežastis kiekvienam sava. Bet yra vienas visiems be išimties tinkamas metodas t.y. DĖMESIO KONCENTRACIJA,  kuri leidžia pasiekti galutinį tikslą. Įvaldyti DĖMESIO KONCENTRACIJĄ kiekvienas žmogus turėtų individualiai, vienas iš būdų būtų toks:
1. Vykdant sau iškeltą uždavinį įvertinam ar mintys nukreiptos į atliekamą uždavinį ar šuoliuoja be sustojimo.
1.1. Jeigu trukdžių nėra viskas gerai ir Jūs naudojat visas turimas galimybes. Toliau viskas priklauso nuo Jūsų turimo potencialo.
1.2. Jeigu suvokiam, kad galva užimta bet kuo, tik ne tuo kas dabar turėtų būti svarbu, reikia skubiai išvalyti galvą nuo trukdžių.
1.2.1. Galima būtų įkišti pirštą tarp durų ir prispausti. Per akimirką galvoj liktų tik skausmas ir Jūs apie viską pamirštumėt. Bet skausmas neleistų Jums skirti dėmesio atliekamam uždaviniui, todėl DĖMESIO KONCENTRACIJA būtų artima nuliui, nors rijikas būtų tik vienas.
1.2.2. Galima pasinaudoti VALIUTA kuri yra sukaupta Jūsų asmeniniam BANKE, t.y. prisiminti kokį nors malonų įvykį per kurį gavot tikrų LAIMĖS AKIMIRKŲ. Šios mintys greitai išstums visą negatyvą, nes malonumas visada geriau už skausmą. Nesvarbu ar tai būtų fizinis ar emocinis skausmas. Pagerinus nuotaiką nesunkiai galima pereiti prie esamo uždavinio sprendimo ir vėl LAIMĖS AKIMIRKOS TIKIMYBĘ paversti GRYNAISIAIS Litais ar centais visai nesvarbu.
1.2.3. Jei nesiseka susisiekti su banku, kur sukrauta Jūsų VALIUTA galima būtų išsirašyti AVANSĄ. Tai yra pasiskolinti LAIMĖS AKIMIRKŲ iš ateities arba kitaip sakant pafantazuoti kokia nors širdziai malonia tema. Aišku paskubomis sugalvoti tinkamą temą arba fantazijų objektą yra nelengva, todėl reikėtų, turint laiko ypač kai kankina nemiga sugalvoti sau patrauklią temą ir ją visaip pavartyti kas būtų, jeigu būtų. Tokių temų galėtų būti keletas ir tada kai prispirs bėda, vieną iš jų panaudoti galvai išvalyti nuo negatyvo arba šiukšlių, kurios trukdo kokybiškai vykdyti sau iškeltą uždavinį.
  Iš pirmo karto nereikia tikėtis lengvos pergalės, bet pasitreniravus persijungimas iš šiuo metu neaktualių minčių srauto įvyksta per labai trumpą laiką. Kai pradedam suvokti kaip tai įvyksta, užtenka paprastų pastangų persijungti į atliekamą šiuo metu uždavinį, tai ir yra DĖMESIO KONCENTRACIJA. Nes savaime aišku, kad tau bus atlyginta GRYNAIS ir tu galėsi papildyti asmeninio banko sąskaitą visa sauja LAIMĖS AKIMIRKŲ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti 1134 kartai Atnaujinta 14 Birželio 21, Šeštadienis 07:10